Ingången till Masmo tunnelbana
Tunnelbanan spärren
Hissar som aldrig byggdes.
Ljuset i tunneln