Stockholm stadshus

När ubåten u137 gick på grund…